Geschiedenis van het Christendom

Geschiedenis van het vroege Christendom


Om de betekenis van het Thomas Evangelie in een breder verband te zien, vindt u hieronder een compacte geschiedenis van het vroege Christendom. Het is een uitwerking van de historische beschouwingen uit lezingen en workshops over het Evangelie van Thomas, zoals gehouden in de jaren 2002-2008 op diverse plaatsen in Nederland door Jos Stollman.


'Naar de bronnen van het Christendom'

© Jos Stollman 2010

 1. De Mysteriegodsdiensten
 2. Het Hellenisme
 3. Het Jodendom in de eerste eeuw
 4. De Bronnen
 5. Het evangelie van Thomas
 6. Jezusvisies (Christologieën)
 7. De historische Jezus
 8. Maria Magdalena en haar evangelie
 9. Jezus' dood en verrijzenis
 10. De tweede eeuw
 11. Irenaeus van Lyon
 12. De derde eeuw
 13. Constantijn de Grote en Nicea
 14. Literatuur


Terug naar de HomePage van het Thomas Evangelie