Zenmeester jezus

Stollman: Zenmeester Jezus


Beschrijving, Recensie van Biblion


Jos Stollman
Zenmeester Jezus
Uitgever: Servire-Kosmos/Z&K
maart 2001 (derde druk, 2003)
ISBN: 90 215 9555 9
Bestellen (Gopher)
Bestellen (Bol.com)

Beschrijving

Dit boek is van mijn eigen hand en dat maakt het wat moeilijk er objectief informatie over te geven. Toch wil ik aangeven wat dit boek naar mijn mening onderscheidt van en toevoegt aan de andere.

Allereerst vind ik dat de betekenis van het evangelie vooral ligt in de praktische waarde die het voor onze beleving van spiritualiteit in het hier en nu kan hebben. Ik bied een handreiking voor deze vertaling naar ons eigen leven door bij elk logion, naast een reflectie, een suggestie van een oefening te geven die het Thomas-evangelie tot leven zou kunnen brengen in deze tijd.

In de tweede plaats heb ik de logia van het Thomas-evangelie in hun onderlinge samenhang bestudeerd. De tekst is voor mij een eenheid die mede bepalend is voor de betekenis die ik erin ontdek. Ik heb bij dit boek gekozen voor een nieuwe vertaling waarbij ik mij verdiept heb in de grondtekst(en) en de discussies die de wetenschappers erover voeren.

In de derde plaats betrek ik de zen-traditie in het commentaar omdat de leringen van Jezus het karakter van zen-onderricht ademen. Dit slaat een brug tussen de hedendaagse levende, van oorsprong boeddhistische, traditie van zen en dit schitterende erfstuk uit onze eigen christelijke traditie.

Alles bij elkaar denk ik dat het een waardevol boek kan zijn voor ieder die de diepere betekenis van het Thomas-evangelie wil ontdekken; zeker ook voor ieder die in zen geïnteresseerd is omdat hier een ongedachte zenmeester gepresenteerd wordt waardoor de bronnen van de christelijke traditie in een bijzonder licht geplaatst worden. Voorop staat echter voor mijzelf dat de belangrijkste waarde van het boek gelegen is in de vertaling van Jezus' uitspraken naar de praktijk van ons eigen leven, voor allen dus die zoeken naar mogelijkheden om spiritualiteit te integreren in het bestaan van alledag.

(Een uitgebreide inleiding en een fragment uit het boek)


Recensie Biblion

Hertaling met een zeer geinspireerd/inspirerend commentaar op de verzamelde uitspraken (logia) van het Thomas-evangelie, waarbij de auteur vooral de rol van Jezus als mystiek leraar die ons een weg naar innerlijke verlichting wijst, accentueert. Dit is ook de rode draad in de synchronische benadering van de auteur, waarbij de verwevenheid van de logia in plaats van de vergelijking met de cannonieke evangeliën (een gedetailleerde schematische verwijzing daarnaar is opgenomen als bijlage) bepalend blijkt voor de interpretatie ervan. Hij structureert het totaal van 114 logia in 6 thema's: de zoektocht, de innerlijke houding, het proces van loslaten, eenheid, het Koninkrijk en relaties.
Elk logion is voorzien van een commentaar ('reflectie') en een bijpassende 'oefening'. Stollman, zelf zenleraar, verwijst hierbij veelvuldig naar andere esoterische tradities als zen of het taoisme (met als voorgangers auteurs als Bhagwan Shree Rajneesh/Osho en Boersma).
Aan alles is te zien dat dit de vrucht is van 20 jaar studie: de combinatie van doorwrochtheid - waarbij historische en moderne bronnen elkaar perfect aanvullen) en plausibile tekstuitleg; van persoonlijke doorleefdheid, durf en enthousiasme, en niet te vergeten de heldere stijl die altijd blijft afgestemd op een brede doelgroep.

(Biblion recensie, J. Hodenius)


Terug naar de HomePage van het Thomas Evangelie