Mandylion

Quispel: Het Evangelie van Thomas


Beschrijving,


Gilles Quispel
Het Evangelie van Thomas
Uitgever: In de Pelikaan
2004
ISBN 9071608158
bestellen

Beschrijving

Het boek is van de hand van de kerkhistoricus en mede-ontdekker van dit evangelie professor dr. Gilles Quispel. Een halve eeuw onderzoek naar de bronnen en achtergronden van het Thomas-evangelie leidden uiteindelijk tot dit boek. Het is wetenschappelijk zeer goed doortimmerd. Quispel legt als groot kenner van de vroegste geschiedenis van het Christendom met groot gemak verbanden met andere geschriften uit die tijd.
Hij verdedigt met verve de stelling dat het evangelie op twee geschreven bronnen is gebaseerd: een Alexandrijnse en een Judese, welke laatste zou zijn samengesteld rond het jaar 40.

De commentaren zijn geschiedkundig-wetenschappelijk onderbouwd en niet zozeer spiritueel getint. De betekenis wordt geduid vanuit een gedegen vergelijkend tekstonderzoek, maar blijft ge´nterpreteerd vanuit de orthodoxe denkkaders, zowel joodse als christelijke. Hij voegt er wel nadrukkelijk het Helleens-gnostische perspectief van de Hermetische gnosis aan toe.

Het boek is een must voor de ge´nteresseerde in de historische achtergronden van dit evangelie en de geschiedenis van het vroege Christendom.


Terug naar de HomePage van het Thomas Evangelie